Fermetures 2022 – Bibliothèque NOH

Avril 2022

Du samedi 16 avril au lundi 18 avril

Mai 2022

Dimanche 1er mai

Du jeudi 26 au dimanche 29 mai

Juin 2022

Lundi 6 juin

Juillet 2022

Du samedi 16 au vendredi 22 juillet

Samedi 30 juillet

Août 2022

Samedi 6 août

Lundi 15 août

Septembre 2022

Mardi 27 septembre

Novembre 2022

Le mardi 1er novembre

Vendredi 11 novembre

Samedi 26 novembre

Décembre 2022

Le samedi 24 décembre Du vendredi 30 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023